kendisiyle oynanıp eğlenmeye yarayan her türlü şey.